Gültuğ Grup

Bir olayın nasıl olduğundan ziyade, nasıl olduğu, nasıl geliştirildiği çoğu zaman çok daha önemlidir. Bir hırsızın müesseseye ne şekilde girdiği, nasıl girdiği, o müesseseden çalışan eşyalardan çok daha önemlidir.
Güvenlikte Son Nokta ve Hizmet Garantisi İtimat Kontrole Mani Değildir. Denetleme Servisi Denetleme işlemleri tüm güvenlik programı ve sisteminin kalite kontrol bölümüdür.

Gültuğ Grup

Bir olayın nasıl olduğundan ziyade, nasıl olduğu, nasıl geliştirildiği çoğu zaman çok daha önemlidir. Bir hırsızın müesseseye ne şekilde girdiği, nasıl girdiği, o müesseseden çalışan eşyalardan çok daha önemlidir.

Gültuğ Grup Hakkında

"Unutulmaması gereken önemli bir unsur. Güvenlik herkesin işinin bir parçası olmalıdır."

İç göç sebebiyle çarpık yapılaşma ve yerleşmenin sıkıntılarını taşıyan nüfusu hızla artan büyük şehirlerde, özellikle metropollerde Genel Kolluk Kuvvetlerinin, her noktada her an hazır olamamasının doğurduğu yetersizliklik, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun çıkmasına ve özel güvenlik şirketlerinin kurulmasına neden olmuştur.

Kontrol ve Raporlama Departmanı
Denetleme işlemleri tüm güvenlik programı ve sisteminin kalite kontrol bölümüdür. Periyodik denetlemeler, hataların derhal giderilebilecek bir sürede fark edilmesini sağlarlar.
Özel Güvenlik Hizmet Paketlerimiz
Her güvenlik programı kalifiye bir uzman tarafından yönetilmeye ihtiyaç duyar. Bu sebeple Özel güvenlik hizmedi ciddi bir iştir ve bir profesyonel desteğinin aktif olarak rol alması, yönetmesi gerekmektedir.
Neden Üniformalı Özel Güvenlik Görevlisi ?
Üniformalı özel güvenlik görevlisi, bir müessesenin güvenliğinin olduğunu, çevresinde art niyetli kişilere karşı caydırıcı unsur olarak gösteren bir faktördür.
Neden Profesyonel Bina ve Site Yöneticiliği
Site yönetim kurulları ve sakinler arasında ortaya çıkan karmaşıklıklar ilişkileri zedelemektedir. Bu düşünceden hareketle, Konut yönetimi profesyonel olarak yapılmalıdır.

Gültuğ Grup'un Sorumlulukları

Gültuğ Grup'un tüm çalışanmları gizlilik ve güvenliğin messese yönetimi için en temel husus ve şart olduğuanu bilinci ile hareket etmektedir.

Bu maksatla, müessesede çalışırken öğrendiği iş ve ticaret sırlarını, çalıştığı sürece veya işten ayrıldıktan sonra üçüncü şahıs ve kurumlara veremezler.

Özel güvenlik yöneticilerimizin sahip oldukları vasıflar

Soruşturmayı yapan görevli personel; Şüpheli ile samimiyeti sağlamak için kanuni bazı vaatlerde bulunmasında yanlış bir şey yoktur.

Her hüvenlik programı kalifiye bir uzman tarafından yönetilmeye ihtiyaç duyar. Kurumsal müesseselerin güvenliği ciddi bir iştir. Bir profesyonelin aktif yönetimini gerektirir.

Özel güvenlik personeli sayısı ve çalışma düzeni

Bir müessese için gerekli olan özel güvenlik personelinin kalitesini, sayısını ve hizmet şekillerini belirleyebilmek kolay bir iş değildir.

Çünkü her müessesenin kendine özgü farklılıkları vardır. Ancak özel güvenlik personeli seçiminde sayı ve kompozisyonu ayarlarken akılda tutulması gereken bazı temel ilkeler vardır.

Güvenlikte Son Nokta Servisi

Özel güvenlik hizmeti ciddi bir iştir ve bir profesyonelin aktif yönetimini gerektirir.

Özel güvenlik hizmeti verdiğimiz özel güvenlik unsurlarımızın ve  birimlerinin uluslararası standartlarda denetlenmesi ve raporlanması konusunda ihtisaslaşmış, Genel Kolluk Kuvvetlerinden başarı ile emekli olmuş, deneyimli ve sertifikalı uzman personel ile hizmet.

REFERANSLAR

Türkiyede 4 şehir ile sizlere daha yakınız

İstanbul Merkez Ofis
0216 456 89 17
Bursa Bölge Müdürlüğü
0533 380 43 41
Kocaeli Bölge Müdürlüğü
0538 252 04 18
İzmir Bölge Müdürlüğü
0535 543 41 00